ครม.ไฟเขียวโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สาย

รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.อนุมัติโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

 

ออกแบบ

 

วันนี้ (13 ธ.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) (โครงการร่วมลงทุน O&M) ตามหลักการของโครงการร่วมลงทุน O&M ที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คกก.PPP) ให้ความเห็นชอบ โดยให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ปัจจุบัน ทล. อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (โครงการ M82) ระยะทางประมาณ 24.7 กม. แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ด้วยแหล่งเงินงบฯ ปี 63-65 คาดว่า จะแล้วเสร็จปี 66 และระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ด้วยแหล่งเงินงบฯ เงินทุนค่าธรรมเนียม ผ่านทาง (เงินทุนค่าธรรมเนียมฯ) จากแผนประมาณการรายจ่ายที่ได้ขอความตกลงกับกระทรวงการคลังระหว่างปี 65-67 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 68

นางสาวรัชดา กล่าวต่อไปว่า โครงการร่วมลงทุน O&M ครอบคลุมงานออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องสำหรับโครงการ M82 ดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการ M82 ทั้งในส่วนของงานโยธา ที่รัฐเป็นผู้ลงทุนและงานระบบที่เอกชนเป็นผู้ลงทุน ทั้งนี้ โครงการร่วมลงทุน O&M มีลักษณะโครงการ ดังนี้ ควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ รองรับการสัญจรที่สามารถใช้ความเร็วได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด มีระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด (Closed System) คิดค่าผ่านทางตามระยะทางแบบมีค่าแรกเข้า ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (ระบบ M-Flow) หรือรูปแบบที่เหมาะสม-มีจุดขึ้น-ลง โครงการทางหลวงพิเศษ M82 เพื่อเชื่อมโยง กับโครงข่ายคมนาคมหลักตลอดแนวเส้นทาง รวม 6 แห่ง มีอาคารศูนย์ควบคุมกลาง อาคารหน่วยตรวจการณ์และกู้ภัย อาคารศูนย์ดำเนินงานและบำรุงรักษา และอาคารปฏิบัติงานซ่อมบำรุง

สำหรับระยะเวลาของโครงการร่วมลงทุน O&M รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 32 ปี นับแต่วันเริ่มต้นงานที่ ทล. กำหนดไว้ ในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้างไม่เกิน 2 ปี และระยะเวลาการดำเนินงานและบำรุงรักษาไม่เกิน 30