สมัครบาคาร่าออนไลน์ สมัครสมาชิกบาคาร่าออนไลน์ ทีมงานดูแลตลอด 24 ชม

สมัครบาคาร่าออนไลน์ สมัครสมาชิกบาคาร่าออนไลน์ ทีมงานดูแลตลอด 24 ชม

เศรษฐกิจ

ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจก.พ.สูงทุกภูมิภาค จากปัจจัยหนุนภาคบริการ

ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจก.พ.สูงทุกภูมิภาค จากปัจจัยหนุนภาคบริการ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนกุมภาพันธ์ 2566 อยู่ในระดับสูงทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางที่ดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ

เศรษฐกิจ

 • ภาคตะวันออก
  ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก อยู่ที่ระดับ 83.4 ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า และอยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ 52 เดือน แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากมีจำนวนนักท่องเที่ยวปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง และในภาคเกษตร เนื่องจากคาดว่าพืชเศรษฐกิจที่สำคัญจะเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น เช่น ลำไย และยางพารา เป็นต้น
 • ภาคใต้
  ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 82.9 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ต่อเนื่อง และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคการลงทุนในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการภาคบริการบางรายมีแนวโน้มขยายกิจการเพิ่มขึ้น จากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
 • ภาคตะวันตก
  ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตก อยู่ที่ระดับ 76.6 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และในภาคการลงทุน เนื่องจากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการบางรายมีแนวโน้มจะขยายกิจการเพิ่มขึ้น
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 76.0 ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และในภาคการลงทุน เนื่องจากผู้ประกอบการภาคบริการบางราย มีแนวโน้มจะขยายกิจการของตนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจภัตตาคาร
 • ภาคกลาง
  ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง อยู่ที่ระดับ 74.5 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และในภาคการจ้างงาน เนื่องจากคาดว่าผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่จะจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น จากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมภายในประเทศเพิ่มขึ้น
 • ภาคเหนือ
  ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือ อยู่ที่ระดับ 66.3 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากการที่หลายสายการบินปรับเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศ และความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคการลงทุนในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากคาดว่าผู้ประกอบการบางรายในพื้นที่ มีแนวโน้มจะขยายธุรกิจของตนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
 • กทม. และปริมณฑล
  ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 59.1 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากยอดคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และในภาคเกษตร เนื่องจากความต้องการสินค้าเกษตรของประชาชนในพื้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคบริการได้รับผลกระทบจากค่าแรงที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
ธุรกิจ

ธุรกิจปรับแนวรุก รับมือ นทท. Come Back

ธุรกิจปรับแนวรุก รับมือ นทท. Come Back

เปิดเคสธุรกิจ ปรับตัว ปรับกลยุทธ์ ช่วงโควิดระบาดหนัก เพื่อเตรียมความพร้อมความแข็งแกร่ง กลับมาเปิดเกมรุกอีกครั้งหลังโควิดเริ่มซาลง รวมทั้งการที่จีนเปิดให้ชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้เมื่อเดือนที่แล้ว เป็นแรงส่งอย่างดีที่ทำให้ธุรกิจไทยและทั่วโลกกลับมาคึกคักอีกครั้ง

หลังเผชิญวิกฤตโควิด-19 มากว่า 2 ปี อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยกำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง จากภาพรวมเศรษฐกิจที่เริ่มส่งสัญญาณบวก พร้อมปัจจัยสนับสนุนจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระบาด รวมถึงการเปิดประเทศของหลายประเทศ และเชื่อว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2566

อีกทั้งเมื่อรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ และอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ มีผลเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 โดยจะส่งผลดีต่อประเทศไทยและเศรษฐกิจไทยอย่างมาก เนื่องจากจีนเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนของไทย

ธุรกิจ

จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า ในปี 2566 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 20-24 ล้านคน ประเมินการใช้จ่ายของชาวต่างชาติมูลค่าประมาณ 0.84-1.01 ล้านล้านบาท แม้ว่าแนวโน้มจะดีขึ้น แต่ตัวเลขยังคงอยู่ระดับต่ำกว่าก่อนการระบาดของโควิด-19

อีกทั้งสภาพแวดล้อมของตลาดยังมีปัจจัยท้าทายหลากหลาย โดยเฉพาะความเสี่ยงจากแนวโน้มเศรษฐกิจหลักของโลกอย่างในสหรัฐฯ และยุโรปหลายประเทศเข้าสู่ภาวะถดถอย ความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของรายได้และการมีงานทำ รวมถึงปัญหาค่าครองชีพที่ยังทรงตัวสูง ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวยังคงต้องมีแผนการบริหารความเสี่ยงรองรับเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและไม่กระทบสภาพคล่องของธุรกิจ ทั้งการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลากหลายมากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยง รวมถึงการศึกษาทิศทางของตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว สำคัญที่สุดคือมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพการให้บริการยังเป็นสิ่งจำเป็น

มร.แกรี่ เมอร์เรย์ (Mr.Gary Murray) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง (CEO & Founder) เดสติเนชั่น กรุ๊ป (Destination Group) หนึ่งในธุรกิจที่ปรับตัวอย่างหนักในช่วงโควิดที่ผ่านมาประกอบธุรกิจพักผ่อนและสันทนาการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดำเนินธุรกิจ 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. โรงแรม (Hotels) 2. โฮสเทล (Collective Hospitality) 3. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) 4. การจัดงาน Event 5. Travels & Tour ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท Destination ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง แข็งแกร่งรอบด้าน และก้าวสู่บริษัทที่สามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้น

โดยมีสำนักงานใหญ่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการสถานที่ให้บริการทุกแห่งภายใต้กลุ่มบริษัท ลดจำนวนพนักงาน แต่เพิ่มศักยภาพให้บุคลากรทำงานได้หลากหลายมากขึ้น ทั้งในส่วนของโรงแรม ร้านอาหาร ที่พักโฮสเทล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรให้กับทุกกิจการ

ด้วยศักยภาพของธุรกิจ ตั้งแต่การเลือกโลเกชันที่เป็นจุดศูนย์กลางสถานที่ท่องเที่ยว แบรนด์ที่แข็งแกร่ง ประกอบกับกลยุทธ์ของแต่ละกลุ่มธุรกิจที่มีคอนเซ็ปต์ชัดเจน เช่น กลุ่มโรงแรม นำเสนอแพกเกจการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วย Siam Adventure Club สร้างจุดเด่นให้นักท่องเที่ยวเกิดแรงจูงใจที่จะเดินทางมาไทย เน้นการสร้างประสบการณ์ ความสนุกสนาน ให้แก่ลูกค้าที่มาแบบครอบครัว

กลุ่มโฮสเทล นำจุดแข็งในการบริหารโรงแรมมาบริหารโฮลเทส เพิ่มจุดขายที่น่าดึงดูด คือ ปาร์ตี้ ความสนุกสนาน ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในภาคการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่ให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวมากกว่าคนรุ่นก่อน อีกทั้งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ การจองห้องพักของทั้งโรงแรมและโฮสเทลเต็มไปจนถึงเดือนมีนาคม ปี 2566 โดยบริษัทมีแผนเพิ่มโฮสเทลเป็น 100-120 แห่ง จำนวนเตียงกว่า 10,000-12,000 เตียง ซึ่งจะทำให้เดสติเนชั่น กรุ๊ป เป็นโฮสเทลที่มีจำนวนเตียงมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก

ด้านธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทปรับเปลี่ยนแบรนด์ที่มีอยู่ให้กลายเป็น Cloud Kitchen เพื่อจัดส่งออนไลน์ผ่าน Grab, Food Panda และอื่นๆ ดำเนินการเตรียมอาหารออกจากครัวกลางที่เดียว ปัจจุบัน บริษัทมีครัวกลางจำนวน 4 แห่งในกรุงเทพฯ และมีแผนจะขยายไปยังส่วนอื่นๆ ของประเทศไทยในปี 2566 นอกจากนี้ บริษัทเข้าซื้อกิจการ Scoozi Pizza ในปี 2564 ปัจจุบันสามารถสร้างแบรนด์ให้กลับมาทำกําไรได้อีกครั้ง และเตรียมพร้อมเริ่มต้นแคมเปญ แฟรนไชส์ทั่วประเทศไทยเพื่อเปิดร้านอาหารเพิ่มเติมในตลาดใหม่ในปี 2566 เช่นกัน

ในปีนี้บริษัทมั่นใจว่าธุรกิจท่องเที่ยวจะกลับมาเติบโตเป็นอย่างมาก ซึ่งจะถือเป็นปีที่ดีของกลุ่มธุรกิจเดสติเนชั่น กรุ๊ป โดยบริษัทพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่ในธุรกิจบริการอย่างเต็มที่ มุ่งเน้นปั้นแบรนด์ที่ดีมีศักยภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงในการทำรีแบรนดิ้ง ต่อยอดสร้างมูลค่ารากฐานให้กลุ่มลูกค้าที่สนใจสานต่อธุรกิจในอนาคต

นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด ผู้บริหารโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบ-สูง บนทำเลศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ปี 2566 จะเริ่มกลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะเศรษฐกิจจะดีขึ้นและคนมีกำลังซื้อมากขึ้น อีกทั้งสัญญาณตลาดที่ดีขึ้น เมื่อรัฐบาลจีนและอีกหลายประเทศประกาศเปิดประเทศ สามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวได้ โดยไม่ต้องกักตัว ส่งผลให้นักธุรกิจต่างประเทศออกมาลงทุนอสังหาฯ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งลูกค้าของอรสิรินมีหลายกลุ่ม ทั้งชาวไทย 70% และต่างชาติ 30% โดยที่อยู่อาศัยแนวสูงแบ่งเป็นลูกค้าที่ซื้อเพื่อลงทุน 70% และอยู่อาศัยจริง 30% ส่วนที่อยู่อาศัยแนวราบอยู่อาศัยจริง 100%

ล่าสุดบริษัทเปิดตัว โครงการ คอนโดมิเนียมลักชัวรี The Astra Sky River ชูจุดแข็งทำเลที่ตั้ง ไพรม์โลเกชันของจังหวัดเชียงใหม่ มั่นใจจากความสำเร็จของ The ASTRA 1 คอนโดฯ ถ.ช้างคลาน ซึ่งเป็นโครงการแรกที่ได้รับผลตอบรับดีมาก ยอดขายเกือบหมด เหลืออีกประมาณ 30 ยูนิต มั่นใจว่า The Astra Sky River สามารถรองรับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ และชาวไทย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนเมืองได้อย่างครบวงจร โดยโครงการเสร็จสมบูรณ์ 100% ตอนนี้ยอดขายอยู่ที่ 70% แล้ว จากจำนวนมี 520 ยูนิต กลายเป็นโอกาสทำโครงการนี้ขึ้นมารองรับ และปลายปี 2565 ที่ผ่านมายอดขายช่วงแกรนด์โอเพนนิ่งเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20-30 ยูนิต และคาดสามารถปิดการขายประมาณอย่างช้าในปี 2567

นายปรีดิกรกล่าวเสริมว่า สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่มี Database ของการค้นหาข้อมูลเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ ยังมีทำเลอำเภอเมือง อำเภอสันทราย อำเภอสารภี ที่ยังเป็นที่ต้องการอยู่ และเทรนด์ในเรื่องของ Wellness City การดูแลผู้สูงวัย ในเรื่องของ hospitality ต่างๆ ตรงนี้ยังเป็นจุดที่ยังเป็นความต้องการของจังหวัดเชียงใหม่

จากสัญญาณตลาดที่ดีขึ้น รวมทั้งนักธุรกิจจีนและต่างชาติที่ออกมาลงทุนต่างประเทศ ที่ต้องการที่อยู่อาศัยระยะยาวและเป็นบ้านพักตากอากาศ ส่งผลให้บ้านที่เป็นระดับ Luxury จะขายดีแน่นอน เพราะคนจีนและชาวต่างชาติเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง กลายเป็นโอกาสการในเติบโตให้บริษัท

นอกจากโครงการ The ASTRA Sky River ที่เปิดแล้ว อรสิรินมีเปิดโครงการบ้านเดี่ยว THE ESCAPE (MAHIDOL) MODERN LUXURY POOL VILLA ราคา 20-30 ลบ. มูลค่าโครงการ 500 ลบ. และบ้านสไตล์โมเดิร์นญี่ปุ่น ทำเลถนนวงแหวนรอบ 2 ใกล้แยกรวมโชค ราคา 4.29-8 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 350 ลบ.

สำหรับแผนลงทุนปี 66 เตรียมไว้ 7 โครงการทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ ที่มีจำนวนชั้นไม่มาก รวมมูลค่าโครงการกว่า 4,700 ล้านบาท โดยจะเจาะเทรนด์ใหม่ๆ เช่น แบบบ้านสไตล์ญี่ปุ่น และมีแผนเตรียมทำที่พักอาศัย Wellness เฮาส์ซิ่ง เพื่อที่จะดูแลบุคคลผู้สูงอายุ รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

นายโทนี่ เฟอร์นานเดส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย กล่าวว่า กลุ่มสายการบินแอร์เอเชียได้ผ่านวิกฤตที่สร้างความเสี่ยงให้แก่ธุรกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงนั้นๆ ด้วยการเพิ่มธุรกิจใหม่เข้ามาเสริมศักยภาพใน Ecosystem คือ โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตมากในช่วงที่ผ่านมา และช่วยเข้ามาชดเชยรายได้ที่หายไปจากธุรกิจสายการบินในช่วงโควิด-19

ขณะเดียวกัน ยังมีการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันของแอร์เอเชียครั้งใหญ่ให้กลายเป็น “ซูเปอร์แอป” สู่ airasia super App ที่ครอบคลุมบริการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสายการบินของแอร์เอเชีย และสายการบินอื่นๆ จองโรงแรม บริการรถแท็กซี่ บริการฟูดดีลิเวอรี และบริการขายประกัน รวมถึงขยายบริการด้าน Wallet ผ่าน bigpay by airasia เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สะดวกให้แก่ลูกค้าที่เป็นแฟนคลับของแอร์เอเชีย สามารถใช้บริการได้ง่าย สะดวก และครบวงจรมากขึ้นในที่เดียว

ด้านธุรกิจสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม Capital A ได้เห็นการฟื้นตัวกลับมาที่ดีขึ้น หลังจากหลายประเทศในอาเซียนกลับมาเปิดประเทศ รวมถึงประเทศในภูมิภาคอื่นๆ อย่าง เอเชียเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ทำให้ช่วงปลายปีนี้มีผู้ใช้บริการเดินทางสายการบินเพื่อท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาก ทำให้จำนวนเที่ยวบินของกลุ่มแอร์เอเชียกลับมาเพิ่มขึ้นมาก

และเชื่อมั่นว่าในปี 66 จะเป็นปีที่กลุ่มสายการบินแอร์เอเชียกลับมาสร้างผลการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่ง ตามแนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักมากขึ้น และยังจะมีปัจจัยบวกจากโอกาสที่จีนจะกลับมาเปิดประเทศ หลังจากเริ่มเห็นสัญญาณการผ่อนคลายควบคุมโควิด-19 มากขึ้น

“โควิด-19 เป็นปัจจัยที่สร้างผลกระทบช็อกโลกมาค่อนข้างมากแล้วในช่วงที่ผ่านมา เชื่อว่าปี 2023 จะเป็นปีที่หลายๆ อย่างที่ดีมากขึ้น แต่ก็ยังเผชิญกับความไม่แน่นอนอยู่ได้ เพราะยังมีประเด็นเรื่องความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เราก็ไม่รู้ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ที่สร้างความไม่แน่นอนในเรื่องการวางแผนธุรกิจ และกระทบอัตราแลกเปลี่ยนด้วย แต่ก็เป็นสิ่งที่เราจัดการและพยายามบริหารจัดการให้อยู่ในจุดที่ดี ซึ่งเราต้องมาโฟกัสการบริหารจัดการและปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ให้ได้” นายโทนี่กล่าว

ติดตามข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ : “สนธิรัตน์” ยันสร้างอนาคตไทยไม่แพแตก เตรียมเปิดข่าวดี

เกมส์อัพเดท

ส่องตัวอย่างแรก World Dai Star: Yume no Stellarium เกมไอดอลสาวนักเต้น

ส่องตัวอย่างแรก World Dai Star: Yume no Stellarium เกมไอดอลสาวนักเต้นทะลุโลก

Bandai Namco Filmworks จัดมาให้ส่องกันแล้วกับตัวอย่างแรกอย่างเป็นทางการของ World Dai Star: Yume no Stellarium เกมมือถือแนวริธึ่มจากโปรเจ็กต์สื่อผสม World Dai Star ที่เปิดตัวเอาไว้เมื่อปลายเดือนมกราคม ในคลิปนี้จะเน้นพาแฟนเกมไปทำความรู้จักกับบรรดาตัวละครไอดอลสาวเมะจากสามยูนิต (Sirius, Gingaza และ Eden) และ Perfornmance เกมในรูปแบบ 3D แต่น่าเสียดายที่ยังมีข้อมูลน้อยมาก ๆ แถมไม่มีเกมเพลย์มาให้เห็นอีกต่างหาก

เกมส์อัพเดท

World Dai Star: Yume no Stellarium คือเกมมือถือแนวริธึ่มจากโปรเจ็กต์สื่อผสม World Dai Star ที่นำทีมโดย Takahiro ผู้สร้างซีรีส์อนิเมะสุดปังทางทีวี Yuki Yuna is a Hero และ Mika Pikazo ในฐานะผู้แต่งเนื้อเรื่องและตัวละครสุดออริจินอล พร้อมเคาะฤกษ์วันเปิดให้บริการออกมาให้แฟนเกมเตรียมอินไปกับเกมเพลย์แนวริธึ่มสุดโดดเด้งและเรื่องราวสุดดราม่าของเหล่าสาวนักเต้นในหน้าร้อนปี 2023

เพื่อน ๆ จะต้องคัดเลือกตัวละครสาวนักเต้นหรือนักร้องจากหลากหลายกลุ่มมาเข้าทีมของตัวเอง จากนั้นก็เลือกว่าจะเล่นโหมดไหนก่อนระหว่างโหมด Performance mode และโหมด Story จะมีเพลงมากมายทั้งจากหนังและต้นฉบับออริจินอลมาให้เลือกใช้ในการแสดง ที่เหลือก็แค่ tap ตามจังหวะไปจนจบ

ติดตามเกมส์ใหม่เพิ่มเติมได้ที่นี่ >>> ลุกเป็นไฟ Eversoul แฟนแห่ลงชื่อทะลุ 1 ล้านยูสเซอร์ชิลๆ

ข่าวกีฬาฟุตบอล

ฮ็อดเดิ้ลชี้สิงห์ส่งผลชัดเจนเมื่อไม่มีซิลวา

เกล็น ฮ็อดเดิ้ล อดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษชี้ว่าทาง เชลซี เล่นไม่เป็นทีมเลยเมื่อ ติอาโก้ ซิลวา กองหลังตัวเก่งเจ็บและโดนเปลี่ยนออกไปในเกมที่ทีมบุกแพ้ สเปอร์ส 0-2 ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

แข้งวัย 38 ปีต้องออกจากสนามจากอาการบาดเจ็บในนาทีที่ 19 ของเกม ก่อนจะมาเสียสองประตูในครึ่งหลังลงเอยด้วยความพ่ายแพ้ ซึ่งทำให้ทีมไม่ชนะใครมา 6 เกมติดและแพ้ใน 3 เกมหลังด้วย

ทาง ฮ็อดเดิ้ล มองว่าการขาดหายไปของ ซิลวา ส่งผลกับเกมของ “สิงห์บลูส์” อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเล่นเป็นทีมที่ไม่มีให้เห็นเลยเมื่อไร้เซนเตอร์ทีมชาติบราซิล

ข่าวกีฬาฟุตบอล

“พวกเขาขาดหมัดเด็ด พวกเขาไร้ทีเด็ดในกรอบ 18 หลา” ฮ็อดเดิ้ล กล่าวผ่สน พรีเมียร์ลีก โปรดักชั่นส์ หลังความพ่ายแพ้ที่ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ สเตเดี้ยม

“พวกเขาเริ่มเกมได้โอเคเลย ในช่วง 10, 15 นาทีแรก พวกเขาลงสู่สนามและเป็นทีมที่ดีกว่า แต่ไม่มีอะไรเลย พวกเขาไม่มีเวทมนต์อะไรเลย พวกเขามีผู้เล่นชั้นดี นักดีที่ดีมากๆ แต่พวกเขาเล่นเป็นทีมได้ดีรึเปล่า? ไม่เลย และพวกเขาต้องจบสกอร์ให้ดีกว่านี้”

“เมื่อแข้งอาวุโสอย่าง ติอาโก้ ซิลวา ออกจากสนามไป สำหรับผมพวกเขาดูไม่เหมือนทีมเดียวกันเลยเมื่อขาดเขาไป”

ติดตามข่าวกีฬา ข่าฟุตบอล และอื่นๆที่น่าสนใจได้ที่นี่ : เมสซี เครื่องร้อน ตัดเกรดนักเตะ อาร์เจนตินา

สล็อตออนไลน์ สล็อตpg

สล็อตออนไลน์ สล็อตpg

สล็อตออนไลน์ สล็อตpg เปิดให้บริการในรูปแบบเว็บพนันตรงไม่ผ่านคนกลาง

สร้างรายได้ให้สมาชิกได้ทุกวันกับการเล่นพนัน สล็อตออนไลน์ สล็อตpg รวบรวมเกมพนันชื่อดังอีกมากมายเปิดให้คุณได้เดิมพันเลยทีเดียวครบวงจร ใช้งานง่ายเปิดให้บริการโดยตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ทำให้มีสมาชิกให้ความสนใจมากที่สุดในการเข้าใช้งานผ่านเว็บพนันออนไลน์เป็นการเดิมพันที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุด ต้องมีความรวดเร็วในการเดิมพัน มีการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ทุกครั้งที่ใช้งานผ่านเว็บมีตัวเลือกให้คุณได้เลือกเล่นกันตามความชอบได้ในที่เดียว มั่นใจได้ สมาชิกได้รับเงินชัวร์กับการเดิมพัน สล็อตเว็บตรง มีการดูแลให้บริการสมาชิกตลอดเวลาและเปิดใช้งานให้เดิมพันทั้งวันทั้งคืน คุณเลือกเล่นแบบไม่มีเบื่อแน่นอน

สล็อตออนไลน์ สล็อตpg

สล็อตออนไลน์ สล็อตpg ร่วมสนุกสนานผ่านระบบออโต้ สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบในการเล่นเกมออนไลน์ลองเปิดใจให้คุณมาสัมผัสกับการเล่นเกม สล็อตออนไลน์ สล็อตpg เป็นเกมที่ลงทุนน้อยและมีสิทธิ์ทำรางวัลโบนัสให้กับสมาชิกสูงสุดอย่างแน่นอนด้วยระบบการให้บริการที่รวดเร็วเป็นระบบออโต้ ที่มีการทำรายการทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือ ฝาก-ถอน ภายในเว็บไซต์ก็เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดใช้เวลาเพียงแค่ 2 วินาทีก็ทำให้คุณสามารถถอนเงินออกไปใช้งานได้ทันที และในการเดิมพันบนเว็บก็มีหลายค่ายเกมรวมเกมดังอีกมากมายให้คุณได้สัมผัสในที่เดียว เป็นเกมออนไลน์ที่มีสมาชิกนิยมเล่นเยอะที่สุดในปัจจุบัน ใช้งานอย่างไรแบบไหนในการ ฝาก-ถอน มีรายละเอียดมีดังนี้

 • ช่องทางในการเล่นพนันออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ แจกให้สมาชิกเลือกเว็บไซต์ที่มั่นใจได้ในการเข้าใช้งาน ได้เว็บที่ถูกใจแล้วก็ดูระบบการรีวิวใช้งานในเว็บจากผู้ใช้งานจริง
 • ขั้นตอนในการฝาก ให้คุณได้รับความสะดวกที่สุดผ่านช่องทาง LINE ให้สมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเว็บไซต์แล้วทำการแจ้งสลิปรอเจ้าหน้าที่ยืนยันก็เข้าใช้งานได้ทันที
 • ให้ลูกค้าเลือกเล่นผ่าน เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ มั่นใจทุกครั้งที่เดิมพันว่าสมาชิกจะได้รับเงินอย่างแน่นอน ยังเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้โปรโมชั่นสูงที่สุด 
 • ทำรายการถอนก็มีความรวดเร็ว ให้สมาชิกทำการแจ้งยอดที่ต้องการถอนผ่านทางเจ้าหน้าที่ รอยืนยันยอด จากนั้นก็รอเพียงแค่ 1 นาที ก็จะได้รับเงินอย่างรวดเร็ว

เลือกเดิมพัน สล็อตเว็บตรง ทำให้สมาชิกได้รับความคุ้มค่าและปลอดภัย มั่นคงที่สุด เปิดรูปแบบในการเดิมพันที่มีความหลากหลายให้คุณได้เลือกเล่นพนันได้ทุกวัน และยังสร้างความตื่นเต้นในการลุ้นโบนัสและแจ๊กพ็อตในเว็บไซต์ได้ทุกเวลา เพราะเป็นเว็บไซต์พนันยักษ์ใหญ่ที่มีการเปิดโปรโมชั่นให้สมาชิกเลือกรับอย่างคุ้มค่าในทุกวันแน่นอน

สล็อตเว็บตรง

ทางเข้า pg สล็อตออนไลน์ ใช้บริการได้จากทุกที่ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 

นี่คือผู้ให้บริการเว็บ สล็อตออนไลน์ สล็อตpg ที่มีมาตรฐานการให้บริการในระดับโลกและจะทำให้สมาชิกคนไทยและสมาชิกทั่วโลกสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยระบบ ทางเข้า pg สล็อตออนไลน์ รวมถึงช่องทางการ เข้าเกมสล็อตpg ซึ่งผู้ให้บริการเว็บ PG ได้พัฒนามาตรฐานและระบบความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้ เพื่อให้สมาชิกใหม่และท่านที่มีความสนใจสามารถสมัครและใช้บริการเว็บ pg ได้อย่างง่ายดายหลากหลายช่องทางโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งระบบความปลอดภัยในด้านต่างๆที่มีมาตรฐานการให้บริการที่ทันสมัยสมัครใช้บริการได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัย 100%

เครดิตจาก :  elifreklamcilik.com